Koala – Digitalni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature

Svaki roditelj zna sa koliko problema i napetosti se suočava kada je dete bolesno i koliko brige i stresa izaziva svako merenje temperature u ovakvim situacijama.

Istraživanja su pokazala da roditeljske brige nisu bez osnova. Pedijatri širom sveta su saglasni da su pravovremeno praćenje i regulisanje telesne temperature najvažnije preventivne mere za suzbijanje komplikacija koje mogu nastati usled povišene telesne temperature.

Zato je veoma važno koji toplomer je u pitanju i na koji način se meri telesna temperatura. Prepoznavši ove probleme svetski stručnjaci su napravili jedinstven toplomer koji pomaže roditeljima da opuštenije provode vreme sa bolesnim detetom.

Dr Smart predstavlja Koala digitalni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature koji se upotrebljava kao sredstvo za prevenciju komplikacija i posledica koje mogu nastati usled povišene telesne temperature, a česte su kod dece.

Pravovremeno i kontinuirano merenje telesne temperature u cilju sprečavanja komplikacija
kod dece od 0 do 3 godine je primarni zadatak svih roditelja kako bi sprečili ono što ih najviše
plaši – dehidrataciju kod deteta, hipotermiju i febrilne konvulzije (poznatije u narodu kao fras),
najtežu komplikaciju povišene telesne temperature.

Preventiva je najvažnija – sada je moguće pratiti skok temperature deteta i pravovremeno reagovati

Dr Smart Koala – digitalni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature pomaže prevenciju komplikacija prouzrokovanih povišenom telesnom temperaturom. Roditelji na ovaj način imaju potpunu kontrolu nad situacijom, znaju tačno kada, koliko i kako da daju lek, pedijatru daju tačne informacije i konačno mogu da se opuste jer će ih alarm upozoriti da detetu počinje da raste temperatura.

To su glavni benefiti Koale, ovog jedinstvenog toplomera, koji je povezan sa aplikacijom na pametnim uređajima (telefon, tablet). Velika memorija pomaže praćenje kontinuiranog merenja telesne temperature i skladištenje informacija značajnih za pedijatra. Skup ovih podataka može da pomogne u dijagnostici i lečenju, kao i u nadzoru specifičnih oboljenja kod kojih je potrebno redovno praćenje telesne temperature deteta.

Šta treba znati o povišenoj telesnoj temperaturi kod deteta?

Povišena telesna temperatura kod beba i male dece jedna je od najvećih briga roditelja, dovodi do bezbroj pitanja i mnogo neprospavanih noći.

Povišena telesna temperatura može biti simptom različitih stanja i ukazuje na to da se organizam sa nečim bori, a kod beba i dece može izazvati velike probleme. Pravilno praćenje telesne temperature deteta kao i informacija o tome, koju će roditelj tačno preneti pedijatru, od presudnog je značaja kako bi se sprečile posledice. To se posebno odnosi na decu od 0 do 3 godine. Bebin mehanizam odbrane je slab, imuni sistem nije dovoljan za borbu sa uzrocima infekcije, a komplikacije visoke telesne temperature kao što su dehidratacija ili fras su ’’noćna mora’’ svakog roditelja – i to ne bez razloga.

Febrilna konvulzija – fras predstavlja pregorevanje centralnog nervnog sistema usled visoke telesne temperature. Manifestuje se dramatično ali na sreću najčešće ne ostavlja posledice. Međutim briga je uvek tu jer u manjem procentu slučajeva kao posledice febrilne konvulzije mogu nastati određeni neurološki problemi ili epilepsija.

Dramatičan susret sa febrilnim konvulzijama – frasom

Kod neke dece se mogu javiti febrilne konvulzije kao reakcija dečijeg mozga na nagli skok telesne temperature, ili visoku temperaturu, što je traumatičan događaj za svakog roditelja. Manifestuje se tako što dete ukoči pogled ili prevrne očnim jabučicama na gore ili u stranu, ne reaguje na pozive, a zatim počinje da trese rukice i nogice. Najčešće napad prestaje spontano nakon 5-10 minuta. Izuzetno je važno da merite vreme, jer ukoliko napad traje duže od 10 minuta, neophodno je pozvati hitnu pomoć.

Zbog toga je veoma važno upravo kontinuirano praćenje rasta telesne temperature, što omogućava Koala, digitalni toplomer za kontinuirano merenje.

Savet: Kako pomoći detetu sa povišenom telesnom temperaturom?

Važno je da dete sa povišenom telesnom temperaturom dobija veće količine tečnosti i da boravi u provetrenoj prostoriji. Nisu dovoljni samo lekovi za snižavanje temperature, već treba voditi računa o tome kada ih dajete, kako bi efekat bio što bolji. Zbog toga je neophodno pratiti kako dete reaguje na lek, kojom brzinom lek spušta povišenu telesnu temperaturu i posle koliko vremena telesna temperatura ponovo raste, jer su ovo veoma bitni podaci koji pedijatru mogu mnogo pomoći pri uspostavljanju dijagnoze i određivanju adekvatne terapije za dete. Takođe, za mnoge bolesti je važno praćenje rasta i pada telesne temperature u kontinuitetu. Sve te informacije uočava Koala digitalni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature, a svi ovi podaci će biti sačuvani u aplikaciji na Vašim pametnim uređajima.

Toplomer – neizostavan u kućnoj apoteci, ali koji izabrati?

Najlakši način da roditelj proveri da li dete ima temperaturu je prislanjanje ruke ili usana na čelo ili oko, ali to nije dovoljno, važno je znati kolika je temperatura kao i dalji tok rasta i pada.

Korišćenje toplomera sa živom je zabranjeno. Na raspolaganju su digitalni i toplomeri sa galijumom, beskontaktni toplomeri i toplomeri koji se lepe na čelo. Temperatura se meri ispod pazuha, u uhu, čeono ili rektalno, dok se beskontaktni toplomeri usmeravaju u pravcu deteta. Istraživanja i stručne studije su pokazale da digitalni toplomeri mogu da daju netačne podatke, jer na njih utiče i vreme merenja koje je kraće kao i faktori spoljašnje sredine (npr. sobna temperatura). Osim rektalnog, studije su pokazale da je aksilarno merenje (ispod pazuha) zapravo najpouzdanije ali i najbezbednije, posebno kada je u kontinuitetu, kao što meri Koala, jedinstveni toplomer.

Dr Smart proizvod Koala nije običan toplomer, već digitalni kontaktni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature koji u skladu sa svojim mogućnostima pomaže da roditelj smireno donese odluku kada treba potražiti stručnu pomoć. Takođe roditelji su u mogućnosti da svom pedijatru dostave adekvatne informacije o promenama telesne temperature koje im pomažu prilikom uspostavljanja dijagnoze i izbora terapije.

Bolje sprečiti, nego lečiti

Kontinuiranim merenjem telesne temperature bolesnog deteta izbegavaju se stresovi zbog mogućih posledica i otvara se mogućnost da se pravovremeno reaguje.

Često telesna temperatura izlazi iz svoje niše preko 37 ili 380C a roditelji ne mogu da uoče te promene, naročito ako su nagle. Nemoguće je konstantno imati uvid u skok temperature sa običnim toplomerima. Velika je razlika da li je temperatura skočila za 5 minuta ili za sat vremena. Posledica tog naglog skoka može biti kobna.

Do febrilne konvulzije dolazi uglavnom pri temperaturi od 38,50C do 390C. Problem je što dete koje je jednom imalo fras ima veliku verovatnoću da ga dobije opet tokom sledeće povišene temperature. Takođe dete tokom noći može da dehidrira usled povišene telesne temperature i da ujutru ima ozbiljne probleme.

Dr Smart Koala – moderan, inovativan i jedinstven

Dr Smart proizvod Koala, digitalni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature ima mnogo benefita upravo u prevenciji posledica visoke temperature.  Detetu se stavi kaiš sa toplomerom oko ruke, senzor na toplomeru se postavi ispod pazuha, kaiš se pričvrsti i toplomer se uključi . Roditelji su opušteni jer znaju da će ih alarm upozoriti na porast temperature na instaliranoj mobilnoj aplikaciji. Na svim IOS i Android platformama mobilnih telefona postoji aplikacija za Koala digitalni toplomer.

Toplomer i aplikacija se povezuju Bluetooth signalom i na taj način roditelji u istoj ili drugoj prostoriji mogu da prate promene telesne temperature deteta.

Aplikacija ima mnogo mogućnosti. Moguće je obeležiti na kojoj visini temperature i u kom periodu je potrebno da se alarm kao obaveštenje oglasi. Može se uneti i vreme davanja leka za snižavanje temperature, a kasnije i pratiti efekat snižavanja temperature.

Aplikacija za mobilni telefon je prevedena na srpski jezik. Ako roditelji nemaju moderan telefon, mogu na displeju Koala toplomera da prate visinu temperature.

Alarm na aplikaciji upozorava roditelje da reaguju. Slikovno uputstvo za Koala toplomer je vrlo jednostavno i razumljivo.

Koala kontinuirano sve beleži, kako je spadala temperatura i kako je dete reagovalo posle davanja lekova za snižavanje temperature. Ima veliki broj memorijskih zapisa, koji kontinuirano prate sva dešavanja.

Kad roditelji imaju zabeležen tačan tok krive, rasta i pada telesne temperature, na taj način pomažu pedijatru da ima bolji uvid u tok bolesti deteta. Pedijatrima su od izuzetnog značaja informacije koliko dugo se zadržala visoka temperatura, koji lek je dat, kako je dete reagovalo na njega, koji vremenski period je potreban nakon davanja leka da temperatura počne da pada.

Efikasnost Koala digitalnog toplomera za kontinuirano merenje telesne temperature dokazana je stručnim studijama i sertifikatima.

Roditeljima olakšava život, detetu smanjuje nervozu i stres usled čestih buđenja kako bi se izmerila temperatura, a pedijatrima pomaže u dijagnostikovanju i lečenju.

Dr Smart Koala digitalni toplomer za kontinuirano merenje telesne temperature – Jer Vaše dete zaslužuje najbolje!

Ostali blogovi

© 2022 Dr Smart

X